ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 เม.ย. 62 วันมอบตัว นักเรียนสอบคัดเลือกเข้า ม.4
08 เม.ย. 62 วันมอบตัว นักเรียนสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติ
07 เม.ย. 62 ประกาศผล/ รายงานตัว นักเรียนสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติ
06 เม.ย. 62 ประกาศผล/ รายงานตัว นักเรียนสอบคัดเลือกเข้า ม.4
05 เม.ย. 62 สอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 (ห้องเรียนปกติ)
01 เม.ย. 62 ปิดภาคเรียนที่ 2/2562
31 มี.ค. 62 สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
29 มี.ค. 62 งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
21 มี.ค. 62 ถึง 22 มี.ค. 62 อบรม ICT
ชุดพละ
18 มี.ค. 62 ถึง 22 มี.ค. 62 นักเรียนชั้น ม.1-ม.5 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
16 มี.ค. 62 ถึง 17 มี.ค. 62 สอบ 9 วิชาสามัญ นักเรียนชั้น ม.6
16 มี.ค. 62 วันมอบตัว นักเรียนสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ
13 มี.ค. 62 ประกาศผล/ รายงานตัว นักเรียนสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ
11 มี.ค. 62 ถึง 13 มี.ค. 62 นักเรียนชั้นม.6 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
11 มี.ค. 62 ถึง 15 มี.ค. 62 นักเรียนชั้น ม.1-ม.5 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
04 มี.ค. 62 ถึง 08 มี.ค. 62 นักเรียนชั้นม.6 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 / นักเรียนชั้น ม.1-ม.5 Regrade/วัดระดับความรู้ภาษาจีนสถาบันขงจื้อ
02 มี.ค. 62 ถึง 03 มี.ค. 62 สอบวัดผล O-NET ชั้น ม.6
25 ก.พ. 62 ถึง 27 ก.พ. 62 สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 (เฉพาะ ม.1-ม.5)
23 ก.พ. 62 ถึง 26 ก.พ. 62 สอบ GAT/PAT ม.6
23 ก.พ. 62 ถึง 27 ก.พ. 62 รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
22 ก.พ. 62 ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6
20 ก.พ. 62 "รักจัง STP สตรีพังงา" Open House 2019
14 ก.พ. 62 ชุนนุมคอมพิวเตอร์ อบรมเทคนิคถ่ายภาพ ดีบุก
11 ก.พ. 62 ถึง 13 ก.พ. 62 สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 (เฉพาะ ม.6)
04 ก.พ. 62 ถึง 08 ก.พ. 62 ติว O-NET นักเรียน ม.6
02 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 สอบวัดผล O-NET ชั้น ม.3
23 ม.ค. 62 รับการนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษา ONET/ แนะแนวรร.อนุบาลพังงา
12 ม.ค. 62 ถึง 16 ม.ค. 62 เข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.ต้น ณ สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี
11 ม.ค. 62 ถึง 15 ม.ค. 62 ทัศนศึกษากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ม.ปลาย เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
10 ม.ค. 62 ถึง 12 ม.ค. 62 เข้าค่ายลูกเสือม.ต้น ณ กองร้อย ตชด416 เขื่อนรัชประภา จ.สุราษฎร์ธานี
27 ธ.ค. 61 จัดกิจกรรมปีใหม่
24 ธ.ค. 61 ถึง 26 ธ.ค. 61 สอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่2/2561
14 ธ.ค. 61 แนะแนวการศึกษา สอบติดพิชิต TCAS กับพี่โดม
08 ธ.ค. 61 ถึง 09 ธ.ค. 61 ครูบุคลากรทุกคนประชุมโรงเรียนมาตรฐานสากล
ห้องศูนย์เพื่อนใจฯ
03 ธ.ค. 61 ถึง 07 ธ.ค. 61 ติว O-NET นักเรียน ม.3
หอประชุม
19 พ.ย. 61 ถึง 23 พ.ย. 61 กีฬาสีภายในโรงเรียนสตรีพังงา ปีการศึกษา 2561
24 ก.ย. 61 ถึง 28 ก.ย. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
14 ส.ค. 61 ถึง 17 ส.ค. 61 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
08 ส.ค. 61 กิจกรรมวันอาเซียน
16 ก.ค. 61 ถึง 20 ก.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
21 มิ.ย. 61 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561