ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียน

ใต้ร่มรั้วพิกุลสตรีพังงา                      แหล่งปลูกปัญญาสูงค่าพาสดใส

เรียนเด่นเล่นดีมีวินัย                                  หลอมดวงใจใฝ่คุณธรรมนำสังคม

ประพฤติเหมาะรู้จรรยามารยาท            รักในชาติศาสน์กษัตริย์คิดเหมาะสม

การดนตรีกีฬาน่าชื่นชม                               สร้างเพาะบ่มความรู้เลื่องลือนาม

เขียวอ่อนเขียวแก่แน่ประจักษ์              น้อมนำหลักคำพ่อของสยาม

เศรษฐกิจพอพียงเลี้ยงงดงาม                        ลูกทำตามคำพ่อสอนอย่างตั้งใจ

สตรีงามสมนามงามสง่า                     มุ่งพัฒนาความรู้คู่กมล

สถาบันสร้างสรรค์เยาวชน                            มานะอดทนสร้างชื่อระบือไกล

คำร้อง คุณครูเพชรรัตน์  หุนเจริญ

ทำนอง คุณครูซามูเอล นุ่นทอง

เพลงปลูกรักสร้างฝัน

         แดนดินถิ่นนี้

คือสตรีพังงา

     สวยเด่นเห็นสง่า

งามล้ำค่ายิ่งกว่านางหงส์

     เชิงเขาล้างบาศ

ผุดผาดยอดยิ่งอนงค์

     สร้างฝันอันสูงส่ง

ธำรงชื่อเสียงสตรี

          กี่ฝนกี่หนาว

กี่คราวคืนวันผันผ่าน

     ความรักเรายังมั่น

ผูกพันไว้ที่สตรี

     คำมั่นสัญญา

ว่าจะสร้างความดี

     สร้างชีวิตนี้

ให้ดีได้ดั่งใจฝัน

          ถึงแม้ลำบาก

ยากเย็นเพียงไหน

     จะฝ่าฟันไว้

ด้วยกำลังใจมุ่งมั่น

     อิทธิบาทสี่

ทางที่ไปด้วยกัน

     ปลูกรักสร้างฝัน

ผูกพันไว้ที่สตรี

คำร้อง นายเลิศธิไกร ภิรมย์
ทำนอง-เรียบเรียงเสียงประสาน นายอนันต์ สุดประเสริฐ