ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.29 MB
Adobe Acrobat Document ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 411.48 KB