รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.06 MB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.02 MB