ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ เหรียญทอง งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการแ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคใต้ จ.ตรัง วันที่ 8-10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
ชื่อนักเรียน : การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2562,11:20   อ่าน 361 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน อันดับ 10 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ชื่อนักเรียน : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,10:03   อ่าน 461 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง อันดับ 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ชื่อนักเรียน : การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,10:03   อ่าน 582 ครั้ง