ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
เหรียญทอง อันดับ 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
รายละเอียดผลงาน
นักเรียน
1. นางสาวณัฐกฤตา  นกขุ้ม
2. นางสาวธันชนก  ทองมี
3. นางสาวนันทนา  มีแสง

ครูผู้สอน
1. นางสาวดวงรัตน์  กวดกิจการ
2. นายเสริมพล  แก้วขาว
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,10:03   อ่าน 285 ครั้ง