ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เว็บไซต์ครูเมย์ดอทคอม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิศารัตน์ นาคินทร์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2561,14:52  อ่าน 607 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูปแบบเครือข่าย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอัจฉรี จิตรักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2559,11:36  อ่าน 910 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หน่วยที่1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอัจฉรี จิตรักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2559,09:51  อ่าน 609 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงรัตน์ กวดกิจการ
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2559,12:06  อ่าน 855 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงรัตน์ กวดกิจการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2559,16:12  อ่าน 899 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) รางวัลเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงรัตน์ กวดกิจการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2559,16:11  อ่าน 1329 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงรัตน์ กวดกิจการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2559,16:08  อ่าน 1637 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีในดวงใจ ประจำปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นายเสริมพล แก้วขาว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2556,11:20  อ่าน 2029 ครั้ง
รายละเอียด..